Oorsprong Oldtimerdag Ruinerwold

In de jaren 80 organiseerde een groep enthousiaste motorliefhebbers evenementen en toertochten voor motorrijders. In 1988 werd motortoerclub Stichting ‘88 opgericht. In 1992 werd voor de eerste keer samen met de Vereniging voor Klassieke motoren VKM een toertocht voor klassieke motoren georganiseerd. Motorliefhebber voor klassieke motoren en auto’s Bertus Redeker was hierbij betrokken vanuit Stichting ‘88.  In 1984 werd de Stichting Historie Ruinerwold opgericht. Deze stichting nam deel aan de landelijke Open Monumentendagen en luisterde deze dagen op met speciale activiteiten.

In het voorjaar 1993 kwamen de lijnen bij elkaar toen bestuurslid van de motortoerclub Stichting ‘’88 , Bertus Redeker, werd benaderd door bestuurleden van Stichting Historie Ruinerwold met de vraag mee te werken aan om een toerrit voor oude motoren en auto’s in het programma van de Open Monumentendag. Bertus gaf te kennen dit ook aan de motorclub voor te willen leggen. In café de Kastelein hebben de organisaties de basis gelegd voor de eerste Ruinerwoldse Oldtimerdag. Beide besturen namen de uitdaging aan.

In datzelfde jaar werd de eerste Oldtimerdag Ruinerwold met 125 tractoren, auto’s en motoren gehouden. De organisatie werd versterkt met 25 vrijwilligers. In de jaren die hierop volgden groeide het deelnemersaantal naar 460 deelnemers (1997) met bijna 100 vrijwilligers en 50 lokale en regionale sponsoren. Ook het aantal deelnemende categorieën breidde zich uit.

In 1997 werd een zelfstandige Commissie Oldtimerdag Ruinerwold opgericht bestaande uit bestuursleden op persoonlijke titel van de motortoerclub en Stichting Historie. De beide moederorganisaties konden zich weer concentreren op hun eigen taken, maar deelden voor altijd in de geschiedenis van de Oldtimerdag.

In 2002 werd Stichting Oldtimerdag Ruinerwold opgericht en de commissieleden vormden het eerste bestuur van de stichting. Inmiddels was het deelnemersaantal gegroeid naar 1175. Het tweede lustrum van de Oldtimerdag werd gevierd met de vele sponsoren en de 170 actieve vrijwilligers. In de loop der jaren groeide ook het bezoekersaantal gestaag naar omstreeks 14.000 bezoekers. De organisatie van de Oldtimerdag is altijd trouw gebleven aan het moto: ”Zien en gezien worden”, “de gastvrije ontvangst, de gratis entree en het voertuig en de chauffeur centraal.

De sponsorbetrokkenheid van het evenement is meegegroeid met de deelnemers- en bezoekersaantallen. Het programmaboekje, de vrijwilligersopvang en begeleiding, de toertochten, de verkeersstromen, enz. wordt steeds arbeidsintensiever, maar vooralsnog wordt dit evenement met deze omvang nog steeds op eigen kracht met eigen middelen neergezet. Dit terwijl de regeldruk vanuit de overheden alleen maar toeneemt, denk hierbij aan vergunningen, veiligheidsplannen en milieurapporten, welke niet alleen veel inspanningen van het bestuur vergen maar ook nog eens kostbaar zijn. Uit voorgaande blijkt dat ondanks het vasthouden aan de beginwaarden, de ontwikkeling niet heeft stilgestaan en daar is de organisatie trots op. 

Onderstaand een overzicht van de deelnemersaantallen door de jaren heen.