Oorsprong Oldtimerdag Ruinerwold

In de jaren 80 organiseerde een groep enthousiaste motorliefhebbers evenementen en toertochten voor motorrijders. In 1988 werd motortoerclub Stichting ‘88 opgericht. In 1992 werd voor de eerste keer samen met de Vereniging voor Klassieke motoren VKM een toertocht voor klassieke motoren georganiseerd. Motorliefhebber voor klassieke motoren en auto’s Bertus Redeker was hierbij betrokken vanuit Stichting ‘88.  In 1984 werd de Stichting Historie Ruinerwold opgericht. Deze stichting nam deel aan de landelijke Open Monumentendagen en luisterde deze dagen op met speciale activiteiten.

In het voorjaar 1993 kwamen de lijnen bij elkaar toen bestuurslid van de motortoerclub Stichting ‘’88 , Bertus Redeker, werd benaderd door bestuurleden van Stichting Historie Ruinerwold met de vraag mee te werken aan om een toerrit voor oude motoren en auto’s in het programma van de Open Monumentendag. Bertus gaf te kennen dit ook aan de motorclub voor te willen leggen. In café de Kastelein hebben de organisaties de basis gelegd voor de eerste Ruinerwoldse Oldtimerdag. Beide besturen namen de uitdaging aan.

In datzelfde jaar werd de eerste Oldtimerdag Ruinerwold met 125 tractoren, auto’’s en motoren gehouden. De organisatie werd versterkt met 25 vrijwilligers. In de jaren die hierop volgden groeide het deelnemersaantal naar 450 deelnemers (1997) met bijna 100 vrijwilligers en 50 lokale en regionale sponsoren. Ook het aantal deelnemende categorieën breidde zich uit.

 

In 1997 werd een zelfstandige Stichting Oldtimerdag Ruinerwold opgericht bestaande uit bestuursleden op persoonlijke titel van de motortoerclub en Stichting Historie. De beide moederorganisaties konden zich weer concentreren op hun eigen taken, maar deelden voor altijd in de geschiedenis van de Oldtimerdag.

In 2002 werd het eerste lustrum gevierd. Inmiddels was het deelnemersaantal gegroeid naar 1150. Het lustrum werd gevierd met de vele sponsoren en de 170 actieve vrijwilligers. In de loop der jaren groeide ook het bezoekersaantal gestaag naar omstreeks 14.000 bezoekers. De organisatie van de Oldtimerdag is altijd trouw gebleven aan het moto” Zien en gezien worden”, het gast vrije ontvangst, gratis entree en het voertuig en de chauffeur centraal.

In 2013, een top jaar blijkens het aantal inschrijvingen van omstreeks 1700 deelnemers. De bezoekersaantallen liepen op naar de 20.000.

De sponsorbetrokkenheid van het evenement is, ondanks de afnemende economische groei, toch meegegroeid met de deelnemers- en bezoekersaantallen. Het programmaboekje, de vrijwilligersopvang en begeleiding, de toertochten, de verkeersstroom, enz. wordt steeds arbeidsintensiever, maar vooralsnog wordt dit evenement met deze omvang nog steeds op eigen kracht met eigen middelen neergezet. Uit voorgaande blijkt dat ondanks het vasthouden aan de beginwaarden, de ontwikkeling niet heeft stilgestaan en daar is de organisatie trots op. Het bestuur koerst richting het 25 jarig jubileum en hoopt dit samen met het dorp en de deelnemers te kunnen vieren.

Het huidige bestuur is trots en bedankt de bestuurders die de afgelopen 22 jaar de verantwoordelijkheid hebben genomen om dit evenement samen met het dorp op zich te nemen.

Dat het weer de Oldtimerdag Ruinerwold 21 jaar niet in de steek heeft gelaten is een klein “wonder” en heeft zeker bijgedragen aan de succes.


Met vriendelijk groet,
Bestuur Stichting Oldtimerdag Ruinerwold.