Edwin Weide 

Voorzitter

Na eerst enkele jaren als vrijwilliger werkzaam te zijn geweest voor de Oldtimerdag mag ik sinds 2004 deel uitmaken van het bestuur van de Stichting Oldtimerdag Ruinerwold. Na marktmeester, parkeerbeheer en de laatste jaren als parcourscommissie mag ik sinds januari 2014 de functie als voorzitter bekleden. Als voorzitter heb ik de taak voor de goede organisatie en communicatie binnen de stichting. Het onderhouden van de contacten met hoofd- en subsponsoren, gemeente en hulpdiensten. Het leiden van vergaderingen en vrijwilligersavonden e.d. Ik ben er elk jaar weer trots op om te zien hoe het bestuur samen met de sponsoren, gemeente, vrijwilligers en inwoners van Ruinerwold weer een geweldig laagdrempelig evenement weten te organiseren voor de vele duizenden oldtimer liefhebbers.

Ik ben sinds 2008 bestuurslid, mijn taak is die van vrijwilliger coördinator, ik ben aanspreekpunt en regel de plekken waar vrijwilligers komen te staan, tevens organiseer ik de vrijwilligersavond en de voorlichtingsavonden voor de vrijwilligers met de bijbehorende verkeersinstructiecursus. Op de oldtimerdag zelf zorg ervoor ik dat de vrijwilligers met de nodige spullen (hesjes, fluitjes, portofoons en natuurlijk proviand) op pad gaan, en ben ik aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Vanaf 2012 heb ik ook een taak als secretaris in de Oldtimerdag.

Jan Allard Benak   

Secretaris

Jan Oosterhuis 

Penningmeester

Als penningmeester is mijn opdracht om de ontvangsten en de uitgaven te bewaken. We hebben ons bestaan en voortbestaan voornamelijk te danken aan onze sponsoren en de club van Vrienden van de Oldtimerdag. Maandelijks wordt de financiele stand van zaken gedeeld met de andere bestuursleden. Evenals de andere bestuursleden is het ook mijn taak sponsoren te benaderen en te werven.

PR coördinator en ben verantwoordelijk voor de aansturing van alle marketing- en pr activiteiten en de positionering ( uitbouwen van onze naamsbekendheid ) van de Oldtimerdag Ruinerwold. Met mijn team ben ik verantwoordelijk voor communicatie zoals persberichten, posters, artikelen voor onze website.

Henk Westerbeek

PR coördinator

Bas Weideman

Bestuurslid

Al een aantal jaren ben ik voorrijder bij de brommers tijdens de Oldtimerdag. Toen ik in 2016 gevraagd werd om het bestuur te komen versterken hoefde ik dan ook niet lang te twijfelen. Ik zal mij bezig gaan houden met de toer routes en het parcours

Bestuurslid sinds 2014. Om een evenement als de oldtimerdag te kunnen organiseren moet de stichting over de nodige financiele middelen beschikken. Gelukkig zijn er diverse bedrijven die de oldtimerdag een warm hart toedragen en daarom graag een bijdrage willen leveren. Dit kan zijn in de vorm van een financiele bijdrage, maar sponsoring in natura wordt evenzeer op prijs gesteld. In ruil biedt de oldtimerdag, afhankelijk van het sponsorbedrag als tegenprestatie advertentieruimte aan. Gedurende het hele jaar tracht ik dit in goede banen te leiden. Tevens houd ik samen met Jacco en Piet de website bij. Vanaf april moet iedereen immers weer in kunnen schrijven voor het mooiste evenment van het jaar! Op de dag zelf ben ik ook verantwoordelijk voor de automatisering. Denk hierbij met name aan de diverse inschrijftafels op het parcours.   

Johnny Jonkers

Bestuurslid

Yzoo Ypey

Bestuurslid

Bestuurslid sinds 2018. Na vele jaren actief te zijn geweest als brandweercommandant bij de brandweer in De Wolden, ligt veiligheid mij na aan het hart. Vandaar dat het veiligheidsplan dan ook op mijn lijf geschreven is. Ik zorg dat de randvoorwaarden gesteld worden om er een veilig evenement van te maken

Sinds 2018 ben ik het jongste bestuurslid van Oldtimerdag Ruinerwold, maar dit betekent niet dat de interesse voor oldtimers en alles er omheen minder is. Toen ik gevraagd werd voor een functie binnen Oldtimerdag Ruinerwold hoefde ik dan ook niet lang na te denken, een steentje bijdragen in de vorm van bestuurslid is een prachtkans.

Samen met Bas ben ik verantwoordelijk voor de indeling van het parcours, verder beheer ik een gedeelte van de administratie van de Vrienden van de Oldtimerdag die er naast de sponsoren voor zorgen dat dit geweldige evenement ieder jaar weer doorgang kan vinden.

Joost van ’t Zand

Bestuurslid