Vrijwilligers van de Oldtimerdag

Vrijwilligers die contact met ons willen:  Jan Allard Benak,  0522-480381 e-mail: jabnak@hotmail.com

Zonder vrijwilligers geen Oldtimerdag Ruinerwold!
Inderdaad, een groots evenement als de Oldtimerdag Ruinerwold kan alleen een kans van slagen hebben door de inzet van onze vrijwilligers. Vrijwilligers die een heel scala aan taken voor hun rekening nemen op de dag zelf maar ook in de dagen ervoor en erna. Om een indruk te geven volgt hier een niet uitputtende opsomming van de diverse taken:

 • Opbouwploeg – Op de vrijdag voor de Oldtimerdag plaatst deze groep vrijwilligers de verkeersborden, verwijsborden en dranghekken in en rond Ruinerwold, richt het parcours in door het leggen van dammen en rijplaten, door het plaatsen van (markt)kramen, toiletten, brandblussers, reclameborden, en dergelijke in het parcours en de routebordjes op de toerroutes.
 • Smeerploeg – Op de vrijdagavond voor de Oldtimerdag maakt deze ploeg, waarvan de harde kern bestaat uit de Dames Biljartclub, de ruim 200 lunchpakketten voor de vrijwilligers en ondersteunende diensten.
 • Vrijwilligerstafel – Deze vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de aan- en afmelding van de aanwezige vrijwilligers en de registratie van de gebruikte middelen, zoals hesjes, vlaggen, porto’s e.d.
 • Inschrijftafels – Deze groep vrijwilligers is verantwoordelijk voor de deelnemersregistratie, verkoop van verschillende artikelen, het geven van deelnemersinformatie en tot slot het uitreiken van het aandenken.
 • Parkeerploeg – Deze groep vrijwilligers is verantwoordelijk voor de parkeerterreinen voor de bezoekers, d.w.z. het innen van de parkeervergoeding, het verkopen van programmaboekjes en het plaatsen en begeleiden van de auto’s.
 • De hekken – Deze vrijwilligers staan bij de toegangswegen naar het parcours en zorgen dat alleen de toegestane voertuigen doorgelaten worden.
 • Plaatsing voertuigen – Deze groep vrijwilligers zorgt voor het plaatsen van de oldtimers in het parcours bij binnenkomst, het begeleiden van het uitrijden van de oldtimers bij de toerroutes en het opnieuw plaatsen van de oldtimers bij terugkomst van de toerroutes.
 • Omroepers – Deze vrijwilligers praten de dag aan elkaar, roepen belangrijke mededelingen om en brengen onze sponsors onder de aandacht van het publiek.
 • Routebegeleiding – Tijdens de toerroutes regelen deze vrijwilligers als verkeersregelaar (samen met de politie) het verkeer op de verschillende verkeersknooppunten in de routes.
 • Motorbegeleiding – Deze vrijwilligers begeleiden als verkeersregelaar de oldtimers op de toerroutes en regelen het verkeer op plaatsen waar geen routebegeleider staat.
 • Opruimploeg – Aan het eind van de dag gaan een aantal vrijwilligers het parcours rond om de rommel op te ruimen, de (markt)kramen, dranghekken, verkeersborden en dergelijke weg te halen. Ook worden de bordjes op de toerroutes weer opgehaald.
 • Afbouwploeg – Op de maandag na de Oldtimerdag wordt door een aantal vrijwilligers de afbouw afgerond door de rijplaten te verwijderen, de verkeersborden op te ruimen, eventuele terreinen te herstellen en dergelijke.
 • Diversen – Tot slot zijn er nog een klein aantal vrijwilligers belast met meer specifieke taken zoals het maken van reclame voor de Oldtimerdag, de opvang van genodigden, het te woord staan van de media, het maken van foto’s, het bevoorraden van vrijwilligers op afgelegen posten, het bijhouden van de toiletten en nog veel meer.

Dat doen de vrijwilligers van de Oldtimerdag Ruinerwold dus allemaal en dat is niet niks!

Aanmelden als vrijwilliger? Doen!
Elk jaar hebben wij op de Oldtimerdag zeker zo’n 150 vrijwilligers nodig om alle taken naar behoren uit te kunnen voeren. En niet iedereen kan of wil elk jaar vrijwilliger zijn en daar hebben we begrip voor. Daarom kunnen wij altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.

Dus, zou je als vrijwilliger iets willen doen en heb je een bepaalde binding met Ruinerwold en de Oldtimerdag meld je dan aan middels onderstaand formulier.

Aanmeldingsformulier vrijwilliger

Ik meld me hiermee aan als vrijwilliger voor de Oldtimerdag Ruinerwold: