Het bestuur heeft woensdag 28 augustus de 27ste Oldtimerdag geëvalueerd. Een behoorlijke lijst met aandachtspunten is het resultaat. Het bestuur is zeker tevreden en heeft geconstateerd dat de 1200 deelnemers zich niet zomaar gewonnen geven ondanks de regenbui in de ochtend.

Het evenement 2019  wordt op verschillende manieren tegen het licht gehouden.

Jaarlijks vind er overleg plaats met politie en gemeente mede naar aanleiding van het veiligheidsplan van de Oldtimerdag. Daarnaast zullen dit jaar de vrijwilligers in oktober of begin november worden uitgenodigd hun visie te geven. Aanleiding zijn de signalen dat vrijwilligers nogal wat te verwerken krijgen aan positieve berichten, tips, maar zeker ook negatieve reacties van ongedurige verkeersdeelnemers.

Een extra evaluatie moment in 2019 is het digitaal onderzoek via de website.

Het bestuur van de Oldtimerdag Ruinerwold wil u attenderen op het onderzoek dat wordt aangeboden aan betrokkenen, bezoekers en deelnemers van de 27ste Oldtimerdag Ruinerwold 2019.

Inmiddels zijn er 165 enquêtes ingevuld.

Vele positieve berichten en bedankjes, maar zeker ook tips en verbeterpunten. We zetten ons in om de waardevolle tips uit te werken en in de toekomst te verwezenlijken.

Wilt u ook nog uw mening aan ons geven? Dat kan via de link: https://docs.google.com/forms/d/1fIL-D4jsClUb9t0okg6owKpHYPH4zsOmlle8e6vIaCk/prefill

Alvast onze hartelijke dank.